Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Sem van der Wal Fotografie & Media zijn de Algemene Voorwaarden van de NVJ/NVF van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn hier te raadplegen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij het aanvaarden van de offerte/het aanbod gaat de wederpartij akkoord met de Algemene Voorwaarden.